Kraamvisites

Kraamvisites

In de eerste zeven tot tien dagen na de geboorte bezoekt de verloskundige jou en je partner zo'n vijf keer voor begeleiding en ondersteuning. Zij is alert op eventuele complicaties, lichamelijk of psychisch, bij moeder en kind. Hoe eerder problemen worden opgespoord, des te beter kunnen ze worden behandeld. Ook de kraamverzorgende heeft hierin een belangrijke rol. Als zij iets signaleert, bespreekt ze dat met de verloskundige. De verloskundige beslist vervolgens wat er gebeurt.

De belangrijkste taken van de verloskundige in deze periode zijn:

  • De moeder ondersteunen bij het herstellen van de bevalling, zowel lichamelijk als emotioneel
  • Ondersteuning bieden bij de borstvoeding
  • De gezondheid van de baby controleren.Hierbij let de verloskundige niet alleen op lichamelijke kenmerken, maar ook op het gedrag van het kind.

Bij complicaties kan het nodig zijn overleg te plegen met een arts. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook een gynaecoloog of kinderarts.