Prenatale Diagnostiek

Prenatale Diagnostiek

Prenatale screening

In de zwangerschap heb je in Nederland de mogelijkheid om onderzoek te laten doen bij het ongeboren kind. Je kan laten onderzoek hoe groot de kans is om een kindje met het syndroom van Down te krijgen. Ook kan je laten onderzoeken of uw kind een aangeboren afwijking heeft. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd.

Combinatietest

Het onderzoek naar de kans op een kindje met het syndroom van Down wordt ook wel nekplooimeting of combinatietest genoemd. Het onderzoek vindt plaats tussen 11 en 14 weken zwangerschap door middel van een echo en bloedonderzoek. Naast de kansberekening op het syndroom van Down, vindt er ook een kansberekening plaats naar het Patausyndroom en Edwardssyndroom. Indien er geen sprake is van een medische indicatie voor dit onderzoek, dan zullen hieraan kosten zijn verbonden van ongeveer € 150,00. Tijdens de eerste controle zullen wij over deze test meer uitleg geven. Voor meer informatie kun je ook terecht op: www.prenatalescreening.nl.

20-weken echo

Het onderzoek dat je mag laten doen om te kijken of je kindje een aangeboren afwijking heeft, heet de 20-weken echo ofwel structureel echoscopisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een echo rond 20 weken zwangerschap waarbij uitgebreid gekeken wordt naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Tijdens de tweede of derde controle zullen we meer uitleg geven over deze test. Voor meer informatie kun je ook terecht op www.prenatalescreening.nl.

Prenatale Diagnostiek

Afwijkingen en ziekten van het nog ongeboren kind zijn soms al voor de geboorte vast te stellen. Dit kan worden gedaan met verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld met behulp van uitgebreid echoscopisch onderzoek (GUO). Soms is het nodig om cellen uit het vruchtwater of van de placenta in het laboratorium te onderzoeken, dit wordt ook wel een vruchtwaterpunctie of vlokkentest genoemd. Het ongeboren kind kan ook een aandoening hebben die niet met deze onderzoeken is vast te stellen. Als alle test die mogelijk zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen opleveren, kan het toch voorkomen dat later blijkt dat de baby een aangeboren afwijking heeft.
Mocht je in aanmerking komen voor prenatale diagnostiek dan zullen wij dit automatisch met je bespreken tijdens de eerste controle.